Sales

Tuyển nhân viên kinh doanh

Giới thiệu phòng kinh doanh Pridio Phòng kinh doanh Pridio là bộ phận quan trọng ngang tầm với bộ phận sản xuất, là bộ phận được hỗ trợ nhiều nhất từ tất cả mọi bộ phận khác trong công ty,…

Xem thêm

Tuyển dụng Designer

Giới thiệu phòng kỹ thuật Pridio Phòng kỹ thuật bộ phận quan trọng bậc nhất trong công ty của Pridio. Với những nhân sự có trình độ chuyên môn cao, tư duy nhanh nhạy và tinh thần làm việc nhiệt…

Xem thêm

Tuyển dụng chuyên viên SEO

Giới thiệu phòng kỹ thuật Pridio Phòng kỹ thuật bộ phận quan trọng bậc nhất trong công ty của Pridio. Với những nhân sự có trình độ chuyên môn cao, tư duy nhanh nhạy và tinh thần làm việc nhiệt…

Xem thêm
nhan-vien-lap-trinh

Tuyển dụng nhân viên lập trình PHP

Giới thiệu phòng kỹ thuật Pridio Phòng kỹ thuật bộ phận quan trọng bậc nhất trong công ty của Pridio. Với những nhân sự có trình độ chuyên môn cao, tư duy nhanh nhạy và tinh thần làm việc nhiệt…

Xem thêm