Thiết Kế Web, Dịch Vụ Seo, Marketing Online > Kiến thức > SEO > Cách đặt từ khóa tối ưu trong website

Cách đặt từ khóa tối ưu trong website

Việc sử dụng từ khóa và targeting chỉ là một phần nhỏ trong các thuật toán xếp hạng của công cụ tìm kiếm, và chúng ta vẫn có thể tận dụng một số cách hiệu quả sử dụng từ khoá để giúp làm cho các trang rất gần mức “tối ưu hóa” .Tại Pridio, chúng tôi đã tiến hành nhiều thử nghiệm và nhận thấy một số lượng lớn các kết quả tìm kiếm và thay đổi dựa trên chiến thuật sử dụng từ khoá. Khi làm việc với một trong các trang web của bạn, sau đây là gợi ý của chúng tôi:

công ty seo

1. Sử dụng các từ khóa trong thẻ title ít nhất một lần, và nếu có thể thì  hai lần (hoặc biến đổi đi một chút) nếu nó gây ấn tượng và cảm giác tốt. Cố gắng đặt các từ khoá  gần phần đầu của thẻ . Các chi tiết cụ thể nên ở phía sau trong mục này.

2. Đặt 1 lần trong thẻ H1.

3. Đặt ít nhất 3 lần trong phần body của trang (đôi khi thêm 1 vài lần nếu nội dung văn bản dài). Bạn có thể muốn có giá trị bổ sung khi đặt các từ khoá nhiều hơn 3 lần, nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi, đặt quá nhiều hơn 3 lần dường như không có tác đụng gì đối với xếp hạng.

4. Ít nhất một lần in đậm. Bạn có thể sử dụng <strong> hoặc <b> vì bộ máy tìm kiếm coi chúng tương đương nhau.

5. Ít nhất một lần trong thuộc tính alt của hình ảnh trên trang. Điều này không chỉ giúp với tìm kiếm web, mà cả tìm kiếm hình ảnh, mà đôi khi có thể mang lại lượt truy cập có giá trị.

6. Một lần trong URL. Quy định bổ sung cho các URL và từ khoá được thảo luận sau trong phần này.

7. Một lần (thỉnh thoảng là 2 lần nếu cần thiết) trong thẻ meta description. Lưu ý rằng các thẻ meta description KHÔNG được các công cụ tìm kiếm sử dụng cho các bảng xếp hạng, mà

là giúp thu hút click của người tìm kiếm từ trang kết quả.

8. Nói chung không đặt chúng trong “anchor text” trên trang riêng của mình đến các trang khác trên trang web của bạn, hoặc tên miền khác.

thiết kế web

Sử dụng các từ khoá trong thẻ title có nghĩa rằng bộ máy tìm kiếm sẽ đánh dấu những cụm từ đó trong kết quả tìm kiếm khi một người dùng tìm kiếm các cụm từ này. Điều này giúp dễ hiển thị hơn đối với người dùng và tỷ lệ click cao hơn.

blog wordpress

Lý do quan trọng cuối cùng để tạo ra một thẻ title đầy tính mô tả và chứa từ khoá là việc xếp hạng của bộ máy tìm kiếm. Bên trái là chụp lại màn hình từ bản khảo sát từ những chuyên gia đi đầu trong dịch vụ SEO về những yếu tố ảnh hưởng tới xếp hạng. Trong bản khảo sát này, 35 trong 37 người tham gia cho biết, từ khoá được sử dụng trong thẻ title là nơi quan trong nhất để sử dụng từ khoá đạt được xếp hạng cao.

Theo SEO Moz

(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1”)+”= .write(‘