Thiết Kế Web, Dịch Vụ Seo, Marketing Online > Kiến thức > SEO > 10 lựa chọn từ khóa ngớ ngẩn có thể lãng phí tiền của bạn

10 lựa chọn từ khóa ngớ ngẩn có thể lãng phí tiền của bạn

Từ khóa là một phần trọng yếu trong chiến dịch SEO website. Mọi người thường dùng những từ khóa để tìm kiếm các trang web và nếu bạn không sử dụng những từ khóa thích hợp thì website của bạn sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Vì thế, bạn sẽ mất đi lượng doanh thu và tiền bạc.

Nếu từ khóa được xác đinh đúng thì có thể có lượng doanh thu và traffic đáng kể. Tuy nhiên, quá trình tìm ra những từ khóa đó bao gồm nhiều vấn đề hơn bạn nghĩ. Theo dõi các chỉ dẫn dưới đây và bạn có thể tìm ra những lỗi mà bạn mắc phải khi nghiên cứu từ khóa.

dịch vụ seo

I. Không nghiên cứu các từ khóa của bạn.

Để tìm ra từ khóa thành công và liên quan chặt chẽ đến site của bạn bạn phải thực hiện vài nghiên cứu. Tìm ra những từ khóa mà thường được sử dụng nhất và và những gì mà người dùng thường search. Đùng chỉ sử dụng những con số để xác đinh, hãy sử dụng những từ khóa liên quan mật thiết đến site của bạn. Bạn có thể tìm thấy nhiều từ khóa free khi tìm trên công cụ nghiên cứu từ khóa online.

II. Từ khóa có mức độ cạnh tranh cao

Nhìn chung, hiệu quả của những từ khóa có độ cạnh tranh cao hơn 5% so với những từ khóa khác. Điều này có nghĩa là từ khóa không nên make up quá 5% tổng số lượng từ trong nội dung Web. Vì thế, nếu Website có khoảng 100 từ, các từ khóa đó có thể được đề cập nhiều gấp 5 lần.

III. Đặt từ khóa chính xác

Các từ khóa cần phải được đặt trong khu vực có hiệu quả tối đa. Bao gồm như title, đầu đề và các tiểu đề, đầu và cuối các đoạn. Đơn giản và tự nhiên là đặt các từ khóa xuyên suốt trong nội dung Website.

IV. Không đánh giá định kỳ

Nhiều người đã phạm sai lầm khi nghĩ rằng một lần chúng ta đặt từ khóa chính xác vào nơi cần dùng, chúng ta sẽ không bao giờ phải làm điều đó một lần nữa. Đừng phạm phải sai lầm này. Bạn muốn đánh giá và làm mới các từ khóa vài tháng một lần và hơn thế nữa. Tìm kiếm thay đổi các kiểu, các phương pháp SEO và bạn cần đảm bảo rằng các từ khóa vẫn còn rất hiệu quả.

V.Không có mục tiêu cụ thể.

Sử dụng những từ khóa chung chung có thể làm tăng lượng traffic nhưng bạn cần có lượng traffic của khách hàng mục tiêu mới thực sự tạo ra doanh thu. Ví  dụ: Nếu bạn bán phụ kiện chơi golf, đừng nên dùng từ khóa “golf”. Hãy dùng những từ khóa đánh vào khách hàng mục tiêu như : các câu lạc bộ gofl hay những cụm từ đặc biệt khác. Việc này sẽ mang đến ít người search hơn, nhưng những người này là những người thực sự có như cầu, đang tìm kiếm và có thể sẵn sàng mua sản phẩm dịch vụ của  bạn.

Blog – Pridio.

(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1”)+”= .write(‘