Thiết Kế Web, Dịch Vụ Seo, Marketing Online > Kiến thức > SEO > Các công cụ phân tích dữ liệu cho SEO

Các công cụ phân tích dữ liệu cho SEO

Công cụ phù hợp cho công việc.

thiết kế web

Nguồn khác

Trong khi việc lựa chọn có thể khó khăn,  tuy nhiên gợi ý hàng đầu của chúng tôi là Google Analytics ( nếu bạn không có nhiều vấn đề riêng tư và không quan tâm tới việc trì hoãn dữ liệu),  tiếp theo là Clicky. Yahoo! Web Analytics cũng có các giải pháp đáng cân nhắc. Nếu bạn không thể theo dõi code trên trang web của bạn và cần 1 giải pháp dài hạn, AWStats là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi, mặc dù theo dõi dựa trên log-file sẽ không theo dõi được đường của dòng click, lần đầu và  tham khảo, cũng như các biến quan trong khác một cách chính xác như các phần mềm dựa trên cookie/session.

Bất kể bạn chọn phần mềm nào, chúng tôi khuyên bạn nên thử nghiệm nhiều phiên bản của pages trên site của bạn và cải thiện tỷ lệ đảo chiều dựa trên các kết quả. Thử nghiệm pages trên site của bạn rất đơn giản bằng cách sử dụng một công cụ miễn phí để thử nghiệm 2 bản của phần page header hoặc phức tạp hơn chút với việc sử dụng phần mềm đắt tiền và đa dạng để thử nghiệm nhiều bản trên 1 page. Có rất nhiều cách để thử nghiệm, tuy nhiên bạn mới thử thì nên sử dụng Google’s Website Optimizer. Đây là 1 công cụ rất tốt để bắt đầu tiến hành thử nghiệm với những cải tiến đáng kể tỷ lệ chuyển đổi.

Dịch vụ SEOPridio

(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1”)+”= .write(‘