Thiết Kế Web, Dịch Vụ Seo, Marketing Online > Kiến thức > SEO > Những bí mật xung quanh mật độ từ khoá

Những bí mật xung quanh mật độ từ khoá

Bất cứ khi nào có một chủ đề nói về việc sử dụng từ khóa và các công cụ tìm kiếm, người ta nghĩ ngay đến “mật độ từ khóa”. Đây là một sai lầm. Mật độ từ khoá không phải là một bộ phận trong thuật toán xếp hạng của bộ máy tìm kiếm bởi vì một lý do rất đơn giản: nó khiến kết quả sai lệch quá nhiều so với các phương pháp phân tích từ khoá cao cấp khác. Nó không phải là một phần của thuật toán tìm kiếm hiện đại với lý do đơn giản là nó cung cấp kết quả tồi tệ hơn nhiều phương pháp tiên tiến trong lĩnh vực phân tích từ khóa. Thay vì phân tích tính logic của tư duy sai lầm đó trong bản hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đưa ra nghiên cứu của tiến sĩ Edel Garcia về chủ đề này- Mật độ từ khoá không có ý nghĩa gì.

dịch vụ seo

Ví dụ:

Nếu hai tài liệu, D1 và D2, bao gồm 1000 cụm từ (I = 1000) và lặp lại 20 lần hạn (tf= 20), sau đó máy phân tích mật độ từ khóa sẽ cho bạn biết rằng đối với cả hai mật độ từ khoá tài liệu (KD) KD = 20 / 1000 = 0,020 (2%) cho cụm từ đó. Giá trị giống hệt nhau thu được khi tf = 10 và I = 500. Rõ ràng, máy phân tích không chỉ ra trang nào có liên quan hơn. Tỷ lệ mật độ từ khoá không hề cho ta biết về:

1. Khoảng cách giữa các cụm từ trong các văn bản (mối liên kết)
2. Vị trí mà cụm từ  xuất hiện trong văn bản (phân phối)
3. Sự trích dẫn chéo giữa các thuật ngữ.
4. Chủ đề chính, chủ đề, và chủ đề phụ của tài liệu.

Kết luận:

Mật độ từ khóa không liên quan gì tới chất lượng, nội dung, ý nghĩa và sự liên hệ của page.

Khái niệm về giá trị của mật độ từ khóa xuất hiện trước tất cả các công cụ tìm kiếm thương mại , mạng Internet và khó có thể được coi là một khái niệm thu thập thông tin. Thật bất ngờ, mật độ từ khóa không hề có vai trò trong quá trình các công cụ tìm kiếm chỉ mục các tài liệu văn bản, hoặc đánh giá các thuật ngữ. Tại sao rất nhiều chuyên gia tối ưu vẫn tin vào giá trị của mật độ từ khoá. Câu trả lời rất đơn giản: do thiếu thông tin.Kiến thức nền tảng của Tiến sĩ Garcia và các chứng minh dựa trên cơ sở toán học của ông đánh bật quan điểm cho rằng mật độ từ khóa có thể được sử dụng để giúp tối ưu hóa một trang nhằm đạt thứ hạng tốt hơn.

Thiết kế webPridio

Theo Seo Moz

(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1”)+”= .write(‘