Các giao thức của công cụ tìm kiếm: Sitemap

Để khuyến khích người quản trị web để tạo ra các trang web và nội dung dễ truy cập, mỗi công cụ tìm kiếm lớn đã xây dựng các dịch vụ hỗ trợ và hướng dẫn. Mỗi dịch vụ cung…

Xem thêm
Thiết kế web Wordpress

Tối ưu website

Ngoài việc tối ưu bài viết mà tôi đã chia sẻ với các bạn trong bài viết trước thì việc tối ưu Website cũng quan trọng không kém. Tối ưu website giúp google bot bò vào nội dung của bạn…

Xem thêm