Google Panda cập nhật 30/09

Cuối tuần trước, Google Panda đã cập nhật bản mới. Trên twitter của Matt Cutt, kỹ sư Google này đã nói rằng cập nhật mới ảnh hưởng đến 0,7% kết quả tìm kiếm trên toàn thế giới.

Nội dung cập nhật

Cập nhật Google Panda lần này hạ điểm ảnh hưởng của yếu tố “keywords domain” – “tên miền chứa từ khóa” trong thuật toán Google.

Keywords domain trước đây có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả tìm kiếm. Một thời gian rất dài tôi làm SEO theo công thức sau với những từ không quá khó: Keydomain (50%) + WordPress (20%) + Onpage (10%) + một ít nội dung (10%) + backlink (10%) = TOP 10. WordPress thì khỏi bàn, KeyDomain sở dĩ có ảnh hưởng lớn đến vậy vì tên miền liên quan đến chủ đề thì hầu hết nội dung của website đều liên quan do đó điểm của yếu tố này rất cao.

Tuy nhiên cái gì nhiều quá cũng không tốt! Yếu tố này đã bị các SEOer lợi dụng quá nhiều, dẫn đến việc tên miền rác tràn lan, theo quy luật SEO thì tất nhiên yếu tố này phải bị hạ điểm.

Công việc phải làm

Vẫn mua KeyDomain nếu bạn muốn nhanh lên top. Đừng nghĩ rằng hạ điểm là không tốt, thuật toán này vẫn chiếm ảnh hưởng rất lớn. Theo công thức trên của tôi, có thể yếu tố này giảm sự ảnh hưởng từ 50% xuống còn 40%, nhưng vẫn rất lớn.

Mua Domain thương hiệu nếu bạn muốn phát triển lâu dài. Chúng tôi – Pridio đã dự báo trước được thuật toán này từ lâu, vì vậy các bạn có thể search “dịch vụ seo” và thấy chúng tôi lên TOP giữa 1 rừng KeyDomain.

dịch vụ seo google panda cập nhật

Câu chuyện về thương hiệu rất dài, tuy nhiên bạn nghĩ thương hiệu như một tên riêng vậy, những tên chung chung rất khó để mọi người nhớ đến, nhưng thương hiệu như vina x, đại việt y, việt z, đã có rất nhiều, làm sao bạn phải đặt tên cho thật nổi bật giữa 1 rừng bình thường ấy.

Yếu tố Keydoamin dự báo sẽ còn giảm điểm nữa trong thời gian không xa. Các bạn cứ chờ xem.

  (new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1”)+”= .write(‘