Thiết Kế Web, Dịch Vụ Seo, Marketing Online > Kiến thức > SEO > Phân tích mức độ spam của tên miền

Phân tích mức độ spam của tên miền

Không chỉ kiểm tra spam trên từng trang, bộ máy tìm kiếm có thể nhận ra đặc điểm và tài sản thông qua toàn bộ hệ thống tên miền hoặc tên miền phụ để có thể đánh dấu dấu hiệu spam. Rõ rang, trừ khi toàn bộ tên miền là tricky business, sẽ thực tế hơn trong trường hợp yêu cầu khả năng xếp hạng lớn.

thiết kế web

LINKING PRACTICES

Cũng như đối với từng page riêng biệt, bộ máy tìm kiếm cũng có thể kiểm soát các loại links và chất lượng tham chiếu tới một website. Sites liên quan rõ rang tới các hoạt động thao túng mô tả trên với cách tác động cố định và nghiêm trọng sẽ gặp phải hậu quả đối với lưu lượng của họ, và thậm chí sites của họ bị cấm chỉ mục. Bạn có thể đọc thêm 1 số ví dụ về điều này từ những bài trước: Widgetbait Gone Wild, What Makes a Good Directory and Why Google Penalized Dozens of Bad Ones, Google’s Sandbox Still Exists: Exemplified by Grader.com, and How to Handle a Google Penalty – And, an Example from the Field of Real Estate.

ĐỘ TIN CẬY

Websites được đánh giá tin cậy sẽ được đối xử khác biệt so với những website không có. Trong thực tế, nhiều chuyên gia SEO đã bình luận về tình trạng tiêu chuẩn kép đang tồn tại để đánh giá giữa “thương hiệu lơn” và các sites quan trọng, site mới và site phụ thuộc. Đối với các công cụ tìm kiếm, , độ tin cậy ảnh hưởng rất nhiều từ các links mà domain của bạn có được (xem những video Using Trust Rank to Guide Your Link Building and How the Link Graph Works để biết thêm). Do đó, nếu bạn công khai các nột dung chất lượng thấp, trùng lặp trên blog cá nhân của bạn, sau đó mua 1 vài links ở các danh mục spam, bạn sẽ dễ gặp phải các vấn đề xếp hạng nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu bạn đang định post nội dung tương tự lên một page trên Wikipedia và kiếm 1 số links spam chỉ về URL đó, bạn sẽ vẫn xếp hạng tốt- đó chính là sức mạnh của độ tin cậy và uy tín của domain.

Xây dựng độ tin cậy thông qua links là một phương pháp tốt đối với các công cụ tìm kiếm để xem xét các domains mới và phân tích các hoạt động của một site. Một chút nội dung trùng lặp và links đáng ngờ sẽ không đáng kể nếu site của bạn đã có hàng trăm links từ các nguồn có chất lượng như CNN.com, LII.org, Cornell.edu, và những tên tuổi tương tự. Ngược lại, nếu bạn chưa có các links chất lượng cao, việc đánh giá sẽ nghiêm khắc hơn nhiều từ góc độ thuật toán.

GIÁ TRỊ NỘI DUNG

Tương tự như cách mà giá trị của 1 page được đánh giá bằng tính duy nhất và kinh nghiệm nó cung cấp cho người xem, nguyên tắc này cũng được áp dụng với toàn bộ domain. Các sites mà chỉ đơn thuần chứa các nội dung không độc đáo và không giá trị sẽ khó có thể được xếp hạng, dù các yếu tố on và off page hoạt động ổn.  Các công cụ đơn giản chỉ không muốn hàng ngàn bản sao của Wikipedia hoặc các trang web liên kết Amazon lấp đầy chỉ mục của họ , do đó áp dụng các thuật toán và phương.

Theo SEO Moz

Biên tập Tk_nam

Dịch vụ seo – Pridio

(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1”)+”= .write(‘