thiết kế web | nội dung là vua

Tiêu chuẩn hóa sao chép nội dung

Thẻ meta description. Khái niệm tiêu chuẩn hoá nội dung là một khái niệm kỹ thuật khá phức tạp để mọi người có thể hiểu rõ, nhưng rất cần thiết để tạo ra một website tối ưu cho cả người…

Xem thêm
thiết kế web | url Friend ly

Cấu trúc và tối ưu URL

URL là đoạn địa chỉ của một nội dung nào đó trên internet, có thể là website hoặc là link trực tiếp của một File Media. Nhiều người thiết kế website rất đẹp nhưng lại chưa chú trọng tối ưu…

Xem thêm
Cây internet marketing - Tổng hợp kiến thức về marketing online

Marketing online qua kênh nào?

Cây internet marketing Khi đọc về cây internet marketing, nếu bạn hiểu nó, bạn cảm tưởng như mình đã tìm ra chân lý của marketing trên internet? Có vẻ vậy, nhưng nó chỉ là phần nổi của tảng băng mà…

Xem thêm