Sự lựa chọn cuối cùng trong marketing

Đó là quảng cáo (truyền thống)! Bạn sẽ có thể nhìn nhận khác đi, nhưng nhân tố giúp tìm ra khách hàng nhiều hơn và nhiều hơn lại nằm ở chỗ sản phẩm tạo ra lòng trung thành. Một người…

Xem thêm

Lập kế hoạch marketing khi kinh tế khủng hoảng

Ảnh hưởng của khủng hoảng Cho dù công ty của bạn có lớn hoặc bé thì bạn vẫn chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng. Bán hàng trở lên khó khăn hơn, các nhu cầu thiết yếu giảm xuống. Trong khủng…

Xem thêm
Giờ làm marketing online - Cao điểm lại là thấp điểm

Giờ cao điểm khi làm marketing online

Thói quen khách hàng quyết định công việc marketing online Thói quen lên mạng vào những giờ cố định trong ngày của nhiều người dường như giống nhau, điều đó làm cho chúng ta suy nghĩ về việc, tại sao…

Xem thêm