Dự án Seo

Dược phẩm Vinh Gia

Dược phẩm Vinh Gia

  • Dự án thiết kế website: http://duocphamvinhgia.vn/
  • Website thiết kế hiện đại, đẹp mắt phù hợp với lĩnh vực dược phẩm. Layout ấn tượng, tạo sự chuyên nghiệp phù hợp với bộ nhận dạng thương hiệu của Vinh Gia.
  • Dự án SEO hơn 200 từ khóa về lĩnh vực dược phẩm, điều trị bênh lý.
  • Kết quả: Hơn 60 từ khóa TOP 1, Hơn 30 từ khóa TOP 2, Hơn 100 từ khóa TOP 5.
  • Công ty Cổ phần Dược Phẩm Vinh Gia được thành lập trên cơ sở  tách ra từ bộ phận kinh doanh dược phẩm của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng  và kinh doanh thương mại quốc tế(ICCI.,jsc).Vinh Gia hiện đang là đối tác chiến lược của nhiều công ty  lớn trong và ngoài nước như: Công ty CPDP Hà Tây, Công ty CPDP Trung Ương 1, Công ty IMC,…
  • English: Website was designed modern, eye-catching line with the pharmaceutical sector. Impressive layout, create a professional match the brand identity of Vinh Gia.
  • SEO projects with over 200 keywords in the field of medicine, pathology treatment.
    Results: More than 60 keywords TOP 1, more than 30 keywords TOP 2, more than 100 keywords TOP 5.