Dự án Seo

Học viện Equest

EQuest là nhà cung cấp gói dịch vụ giáo dục tích hợp cho học sinh, sinh viên, người đi làm; bao gồm đào tạo và luyện thi các chứng chỉ chuẩn hóa quốc tế, các khóa học tiếng Anh, tư vấn du học, xin học bổng du học và phát triển năng lực cá nhân.

EQuest đang thực hiện mục tiêu trở thành tập đoàn giáo dục tiên tiến trên thế giới, góp phần đào tạo một thế hệ mới có kiến thức vững chắc, kỹ năng vượt trội và khả năng giao tiếp, làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Anh quốc tế.

CÁC DỊCH VỤ CỦA EQUEST:

  • Luyện thi chứng chỉ
  • Đào tạo khóa học tiếng Anh
  • Đào tạo Doanh nghiệp (gói Biz)
  • Cung cấp các lớp học theo yêu cầu
  • Tư vấn du học

Website: http://equest.edu.vn/

SEO: Dự án đẩy hàng trăm từ khóa lọt TOP Google.

Kết quả: Giúp tăng doanh thu 70%, tăng lượng truy cập website.

50 từ khóa lọt Top 5 Google.

English: SEO: The project pushed hundreds of keywords on TOP Google.

Results: increase revenue about  70%, increase website traffic.

50 keywords enter the Top 5 Google.