thiết kế web

Thuộc tính rel=”nofollow” của liên kết

Rel = “nofollow” có thể được sử dụng với cú pháp sau: <a rel=”nofollow” title=”Pridio” href=”http://pridio.com”>Pridio</a> Nofollow là một phương pháp để giúp ngăn chặn comment blog tự động, link spam nhưng đồng thời thông báo với công cụ tìm…

Xem thêm