cấu trúc url

thiết kế web | url Friend ly

Cấu trúc và tối ưu URL

URL là đoạn địa chỉ của một nội dung nào đó trên internet, có thể là website hoặc là link trực tiếp của một File Media. Nhiều người thiết kế website rất đẹp nhưng lại chưa chú trọng tối ưu…

Xem thêm