Dự án Seo

Ford Thăng Long

Website được thiết kế theo phong cách Flat Design chuyên nghiệp, đẹp mắt.  Layout website ấn tượng phù hợp với bộ nhận dạng thương hiệu. Tối ưu giao diện, UI, UX, nâng cao trải nghiệm người dùng.

SEO website mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp. Doanh số bán sản phẩm tăng 50%, tăng độ mạnh cho website.

English: Website is designed in the style of the Flat Design. Impressive website layout matching the brand identity. Optimized interface, UI, UX, enhanced user experience.

SEO website brings high efficiency for businesses. Product sales increased 50%.

Công ty Cổ phần Ford Thăng long tiền thân là Công ty Cổ phần Vận tải  Dịch vụ và Du lịch được thành lập theo quyết định số 2604/QĐ-UB ngày 01/07/1998. Trong lịch sử hình thành và phát triển của mình, từ một đơn vị nhỏ của Thành phố Hà Nội, Công ty đã được cổ phần hóa thành một công ty Cổ phần. Qua nhiều lần thay đổi cơ cấu tổ chức, tên gọi trong quá trình 15 năm phát triển, đến nay Công ty Cổ phần Ford Thăng long đã trở thành một Công ty Cổ phần lớn, vận hành theo mô hình Tổ hợp Công ty mẹ – Công ty Con và các đơn vị phụ thuộc.

Trong đó Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Ford Thăng long. 03 (ba) Công ty con là Công ty TNHH MTV Thanglong Ford Thanh Xuân; Công ty TNHH MTV Vận tải và Du lịch JAC và Đại lý Thăng Long Ford nay là Công ty TNHH MTN Kinh doanh Ô tô Thăng Long; 03 (ba) đơn vị phụ thuộc: Xí nghiệp Dịch vụ & cho thuê Văn phòng; Xí nghiệp Sửa chữa Ô tô Tây Mỗ; Trung tâm Taxi JAC; 03 (ba) Phòng, Ban nghiệp vụ là: Phòng TCKT, Phòng Nhân Chính và Ban Quản lý Dự án Tổ hợp 105 Láng Hạ. Tổng doanh thu năm 2009 – 2010 đạt gần 700 tỷ,  đến nay tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm: 15%; Góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng nghìn người lao động.

 

Website: http://ford-thanglong.vn/