plugin wordpress

thiết đặt plugins wordpress

Cách cài đặt Plugins cho wordpress

Plugins wordpress hiểu đơn giản là một ứng dụng mở rộng được viết bằng ngôn ngữ php có thể cài đặt và chạy trên website WordPress. Plugin giống như một thiết bị ngoại vi cắm thêm vào một chiếc máy…

Xem thêm